Partners

In 2017 heeft De Lelystadse Hippiemarkt met aantal enthousiaste partners Lelystad op de kaart gezet.


OpenJeHart

OpenJeHart Lelystad

Vanuit de gedachte dat het samen beter lukt om een leuk leven te hebben dan alleen, brengt OpenJeHart® mensen met zichzelf en elkaar in contact. OpenJeHart® wil mensen daarbij letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Wekelijks wandelen we samen en staan we onder begeleiding van een coach stil bij allerlei thema’s die ons bezig houden. Zo leren we elkaar en onszelf steeds beter kennen en raken aan elkaar gehecht. Wie niet kan of wil wandelen is overigens eveneens meer dan welkom: samen koffie drinken en bijvoorbeeld een spelletje of andere activiteit doen is ook heel ontspannend. Daarnaast is er de gelegenheid om tegen een geringe vergoeding eens per week samen een gezonde maaltijd te nuttigen in een restaurant. En hebben we eens per maand een gezellig zondag-uitje.

Via OpenJeHart® leren leden anderen kennen en wordt hun sociale netwerk groter. Doordat we elkaar zo regelmatig ontmoeten ontstaat er een vertrouwensband en wordt het gemakkelijker om een ander eens om hulp te vragen of om iemand hulp te bieden. Samen staan we sterk!

FLIINK

FLIINK

Fliink is een full-service reclame- en organisatieadviesbureau, dat zich richt op het bewerkstelligen van organisatieverbetering. Onze diensten zien wij als middel om verbeteringen in de organisatie van onze opdrachtgevers door te voeren. Wij zijn sterk gericht op resultaat. Ons uitgangspunt is dan ook dat het resultaat van onze inspanningen, op korte of lange termijn, altijd een verbetering van de bedrijfsresultaten dient te zijn.

Werk je vanuit Passie of Discipline?

Raak het je hart of het hoofd? Werken vanuit passie levert energie op, werken vanuit discipline vreet energie. Het resultaat van de methode Fliink Uitblinken is het creëren van duidelijkheid over de manier waarop de mensen in de organisatie werken en welke resultaten dit oplevert. Wat is nu echt het gedachtengoed waarop de onderneming is gebaseerd en zien wij dit ook in de praktijk? Wat moet er gebeuren om Fliink uit te blinken? Als je uitblinkt in wat je doet, val je op. Je valt op omdat je bovengemiddeld presteert. Uitblinken mág en voelt goed. Hierdoor zet je jezelf opnieuw op de kaart.

Inspiratie & Coaching | Branding & Design | Consulting & Strategie

Kijk op onze website: www.fliink.nl

Ouderenfonds

Nationaal Ouderenfonds

1 miljoen eenzame ouderen In Nederland leven 1 miljoen eenzame ouderen. 200.000 ouderen voelen zich extreem eenzaam: zij hebben hooguit eens per maand een sociaal contact. Het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van zelfredzaamheid vormt het hart van het werk van het Nationaal Ouderenfonds. Daarom zetten we ons iedere dag in voor ouderen.

Over het Nationaal Ouderenfonds

Met onze projecten en diensten bestrijden we eenzaamheid onder ouderen en bevorderen we zelfredzaamheid.

  • We zorgen ervoor dat ouderen hun sociale kring vergroten of versterken. Bijvoorbeeld door dagelijkse dingen zoals boodschappen doen weer toegankelijk te maken of met brei- en voetbalclubs. • Onze OuderenOmbudsman helpt ouderen en hun naasten bij vragen over wet- en regelgeving.
  • De vrijwilligers van de Zilverlijn bellen wekelijks honderden eenzame ouderen voor een luisterend oor, een gezellig praatje of een goed gesprek.
  • Met onze evenementen en uitjes geven we het hele jaar door extra aandacht aan ouderen. Het gezellige of ludieke karakter van de evenementen geeft ruimte om inhoudelijke problemen aan de kaak te stellen.

Ontdek meer over ons werk op www.ouderenfonds.nl

Coloriet
City Marketing Lelystad
50 jaar Lelystad
Ibiza Experience